רשויות מקומיות

המשרד עוסק בדיני רשויות מקומיות ובעיקר בתחום המיסוי המוניציפאלי על כל סוגיו לרבות בתחום ארנונה כללית, אגרות והיטלים, היטלי השבחה, דיני תכנון ובניה, היטלי פיתוח וכיוצ"ב המשרד מעניק שירותים משפטיים חיצוניים בנושאים מגוונים בתחום הרשויות המקומיות לרבות הכנת חוות דעת משפטיות בתחום הארנונה ובתחום אגרות והיטלי פיתוח והיטלים נוספים ברשות ותאגידי המים השונים.

 

בחלק מן הרשויות הנ"ל נתבקש המשרד לטפל בסיבוכים משפטיים שנגרמו עם השנים בנושאי זכויות במקרקעין, ארגון מכרזים גדולים לשיווק נדל"ן, בעיות מול מינהל מקרקעי ישראל, וכיוב' בעיות המטרידות רשויות מקומיות.

עבור לתוכן העמוד