תקנון השימוש באתר

התכנים המופיעים באתר זה מהווים מידע כללי בלבד ואין הם מהווים תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי מכל סוג. האתר, בעליו, מפעיליו, כותביו ועורכיו לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. מבקרי האתר מוזמנים ליצור קשר עם המשרד או לחפש יעוץ משפטי מקצועי בכל עניין הקשור אליהם. הגישה למידע ויצירת תקשורת באתר זה לא יחשבו בשום אופן כיצירת קשר מסוג יחסי עורך דין לקוח בין משרד עורכי הדין רוזן-בסיס ועובדיו לבין כל צד המשתמש באתר והשולח דואר אלקטרוני או מידע דרכו. החומר המופיע באתר זה, לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל, הם הרכוש הבלעדי של משרד עורכי הדין רוזן-בסיס. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המשרד. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, סימניו המסחריים וכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למשרד עורכי הדין רוזן-בסיס, שמורים למשרד עורכי הדין רוזן-בסיס בלבד. אתר זה יכול להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. משרד עורכי הדין רוזן-בסיס אינו מאשר או מעודד את התוכן של אתרים מסוג זה ואינו אחראי לחומרים המופיעים באתרים אלה.

עבור לתוכן העמוד